Maximum off-street parking price set by Price Bureau

Kuala Lumpur n/a  no maximum price (Jun-14)
Shenzhen 15 yuan/hour  First hour: 15 yuan/hour; following hours: 1.5 yuan/half hour (Jul-13)
Shanghai 11 yuan/hour   (Jul-13)
Beijing 8 yuan/hour   (Oct-17)
Tianjin 4 yuan/half hour   (Apr-13)
Kunming 3 yuan/half hour  First hour: 3 yuan/half hour; following hours: 1.5 yuan/half hour (Jul-19)
Nanjing 1.5 yuan/15 mins  First hour: 1.5 yuan/15 mins; following hours: 0.5 yuan/15 mins (Jul-13)
Harbin 5yuan/hour   (Jul-19)
Nanchang 5 yuan/hour  First hour: 5 yuan/hour; following hours: 1 yuan/half hour (Jul-13)
Yichang 5yuan/hour   (Apr-14)
Chongqing 2 yuan/half hour   (Jul-13)
Guiyang 4 yuan/hour   (Jul-13)
Lanzhou 4 yuan/hour   (Jul-13)
Xian 3 yuan/hour   (Jul-13)
Zhuhai 3 yuan/hour   (Jul-13)
Chengdu 2 yuan/hour  First 2 hours: 4 yuan/2 hours; following hours: 1 yuan/hour (Jul-19)