Parking price/hour at main university campus

Hong Kong 33 yuan  The Hong Kong Polytechnic University (Mar-12)
Amsterdam 25 yuan  Vrije Universiteit Zuidas (Apr-11)
Utrecht 9 yuan  Uithof (Apr-12)
Beijing 8 yuan  Beijing Institute of Technology (Oct-17)
Shenzhen 5 yuan  Shenzhen University (Nov-17)
Guangzhou 3 yuan  South China Normal University (Nov-17)
Lanzhou 1 yuan/parking event  Lanzhou City University (Apr-12)