Parking price/day at main hospital

New York 234 yuan   (Oct-17)
Guiyang 192 yuan  visitor not patient, as of 2017 (Jul-19)
Utrecht 113 yuan   (Apr-12)
San Francisco 77 yuan   (Jul-11)
Guangzhou 54 yuan  The third affiliated hospital of Sun Yat-sen University (Nov-17)
Kunming 52 yuan  The First People's Hospital (Jul-19)
Tianjin 48 yuan   (Jan-21)
Amsterdam 47 yuan   (Apr-11)
Beijing 40 yuan/hour  Xiehe Hospital (Oct-17)
Harbin 31 yuan  First hospital (Jul-19)
Yichang 25 yuan   (Jan-21)
Lanzhou 20 yuan   (Jul-19)