Levy on employer-provided work parking spaces

  Beijing      [2017]
  Foshan      [2012]
  Guangzhou      [2017]
  Harbin      [2012]
  Jiuquan      [2013]
  Johor Bahru      [2013]
  Lanzhou      [2012]
  Shanghai      [2012]
  Tianjin      [2012]
  Wuhan      [2011]
  Yichang      [2012]