Levy on employer-provided work parking spaces

  Beijing    [2017]
  Foshan    [2012]
  Guangzhou    [2017]
  Harbin    [2012]
  Jakarta    [2013]
  Jiuquan    [2013]
  Johor Bahru    [2013]
  Lanzhou    [2012]
  Shanghai    [2012]
  Tianjin    [2012]
  Wuhan    [2011]
  Yichang    [2012]